X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1391

.0029.

به چیدن فلک بر آمدم
سیاره‌ای شدم کوچک
در کهکشان نسبیت زمان و مکان
به فتح چندباره آسمان بر آمدم
پس زمین ریگی شد در دستانم

کهکشان رهنُمایی در مسیرم ننهاد
و آسمان نیز برکت‌ش را از من گرفت.
اینک
به فتح او
بر آمده‌ام.