سه‌شنبه 14 آذر‌ماه سال 1391

.0212.

در آن‌سوی این مِه
باد 
بویِ همآغوشی‌های ما را
به دره‌ای دیگر
خواهد بُرد.
دره‌ای که
هم‌چنان
خلوتِ ماست.