یکشنبه 19 آذر‌ماه سال 1391

.0217.

تو خود شعری
در دستان من.
چرا نوشتنم نمی‌آید؟

شاید از سرنوشت
می‌گریزم.