یکشنبه 19 آذر‌ماه سال 1391

.0221.

آنجا
دلی است
که مرا به خود می‌خواند.