یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0090.

جهان از آدم و حوا آغاز نشده است!
جهان،
با تولد نوزادی از ذات نور
از فاحشه‌ای معصوم و پیر
با پستانی چروکیده آغازید.
در دلتای اندوه و لجن
در گذر بی‌تفاوت رودی
که به دریایی
به گندابی
در دوردستی
می‌ریزد
و از یاد می‌رود.

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0089.

این پرگارَک هستی را حیرانم.
که می‌چرخد
تا معنای زمان را
با اندوه سپید موهایم
مفهوم کند

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0088.

هبوط
زیست‌بوم ِ عاشقی
با آهی
به یاد می‌آید

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0087.

برای هایکو دوستان


اندام می‌کشی
زیر سقف آسمان شب

و

می‌خندی

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0086.

کسی هست...
کسی باید باشد...
اما می‌دانم
تا بیاید
برکت مرگ را با بستن چشمانم
در می‌یابم

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0085.

با اندوهی خو گرفته بودند
که از آنِ‌شان نبود
فردا گورهای خالی را
مویه می‌کنند

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0084.

خطابه‌وار می‌گویم
با غرور،
با اندوه،
که:
بودم،
هستم،
ولی
ای کاش نبودم.

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0083.

تنها مرز آشنایی که می‌شناختم
دلی بود از جنس بلور
که از ترس شکستن‌ش
هرگز
جرأت عبورش را
نداشتم

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0082.

ای‌کاش
یدِ بیضایی بود و
چوبی از جادو
تا این نیل ِ زمین را
می‌شکافت
و اُمتِ حود را عبور می‌دادم
به دیاری دیگر
به کوهپایه‌های تور
تا ده سنگ را به ارمغان
آوََرَم
فراتر از
فرمان ِ خدایان.
یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0081.

برای آرزوهای خرد؛
تنُگی بلور باید.
برای آرزوهای بزرگ؛
گوری تنگ.

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0080.

حضور مستت
اندوهِ تمام ستارگان را
با طلوعی شاد
تاخت می‌زند.

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0079.

آسمان
سهمِ دلتنگی‌ش را
در پیمانه‌ای گریست
که من نوشیدم.

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0078.

این اندوه
تاراجت می‌کند
باش
تا
باز
برویی.

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0077.

از جوانی

با من همراهند

پلک‌های بسته‌ام

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0076.

تو
و
این‌همه فاصله؟
تو
که
در قلبمی؟

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0075.

به شکست آینه تردید کن
هزاران می‌شوی؛
غمَ‌ت هزاران.

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0074.

آینه، تقدیری روزانه است.

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0073.

آینه،
سیاه‌چاله‌ای تنهاست
بی‌حضور تو!

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0072.

آسمان سخی نیست.
تو
خاکی متبرک باش.

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

.0071.

آینه‌ها،

شروع دلتنگی ما بودند.