دوشنبه 27 خرداد‌ماه سال 1392

.0304.

راه، راه است
بی‌پایان!
به رنگین‌کمان ماننده است
رنگ از پیِ رنگ
ابر از پی ابر
موج از پی موج
راه، دل است*
که به دریا می‌رسد.

* اشاره به دل به دریا زدن است