شنبه 17 فروردین‌ماه سال 1392

.0272.

برای بهار و کویر:

می‌توان لب از بوسه‌ی تو بر نکند
زیرا که آخرین بوسه
مرهمی است بر جدارِ چاکْ‌چاکِ زمین.